Navigatie

PRIVACYBELEID

praktijk.jpg

 

Privacy beleid Introspect

Introspect Privacy beleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de nieuwe Europese Verordening op het gebied van privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Deze is twee jaar geleden in werking getreden en is vanaf 25 mei 2018 in heel Europa van toepassing. De AVG is de opvolger van een Europese richtlijn uit 1995, die in Nederland omgezet werd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Al deze wetgeving komt te vervallen. De AVG wordt binnenkort de énige privacywet, waar mensen zich direct op kunnen beroepen.

Bij Introspect is het onze topprioriteit om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij doen ons best om de informatie die u met ons deelt veilig op te slaan en met zorg te verwerken, want uw persoonlijke gegevens zijn alleen van u. 

Het vertrouwen van onze klanten is voor ons van het allergrootste belang. Daarom verzamelen we slechts een minimum aan informatie en alleen met uw toestemming. We delen gegevens nooit zonder toestemming met derden. 

Introspect doet er alles aan om de databescherming te garanderen, onder andere door technische databeveiliging en interne managementprocedures. Het vertrouwen van onze klanten is zeer essentieel en we doen er alles aan om ieders persoonlijke gegevens te beschermen.

Het Introspect Privacy beleid is van toepassing op online en mobiele websites, diensten en producten van Introspect een massage praktijk en webwinkel welke ingeschreven staat bij Kamer van Koophandel onder nummer 09176024 Gevestigd te Arnhem, Aagje Dekenstraat 3 6836 RL. Het Privacy beleid geeft aan hoe we de informatie gebruiken die u ons verstrekt . Lees het Privacy beleid goed door. Door gebruik van de diensten of artikelen geeft u aan dat het Privacy beleid van Introspect heeft gelezen, accepteert en er mee instemt, zoals die staan vermeld in het Privacy beleid en eventuele andere van toepassing zijnde voorwaarden.

Het is mogelijk dat dit Privacy beleid na verloop van tijd wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om u van eventuele wijzigingen te vergewissen. Voor wijzigingen aan het Privacy beleid die wij beschouwen als grootschalige, zullen we gedurende enige tijd een mededeling doen op de website. Indien u na wijziging gebruik blijft maken van de Diensten zal betekenen dat u akkoord gaat met de wijzigingen en het bijgewerkte Privacy beleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In het algemeen kan u deze website gebruiken zonder ons gegevens te verstrekken.
De gegevens die wij verzamelen zijn vermeld op de betreffende pagina’s van deze website en kunnen het volgende omvatten:

Uw naam en contactgegevens, met inbegrip van uw post- en e-mailadres.

Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?

Uw contact gegevens worden enkel gebruikt om contact te leggen en onderhouden binnen de geleverde dienst e/o artikelen. E.v.t medische en/of gezondheidsgegevens of hulpvraag worden alleen gebruikt ter informatie voor de behandelingen en enkel in overleg voor het bijhouden van een dossier.

Hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens?

 • wanneer u ons deze gegevens verstrekt via deze website
 • wanneer u ons belt of met ons contact opneemt via een andere weg dan deze website.

Wat met gegevens met betrekking tot minderjarigen?

Wij moedigen alle ouders en voogden aan om hun kinderen te leren hun persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier aan te wenden als ze deze website bezoeken. Wij verzamelen niet intentioneel (via onze website of anderszins) informatie die betrekking heeft op of afkomstig is van een minderjarige, behalve als wij daarvoor de toestemming hebben gekregen van één van de ouders of van de voogd van de minderjarige. Als ons ter kennis wordt gebracht dat een bezoeker van onze website een minderjarige is, die deze website gebruikt zonder toestemming van één van de ouders of van de voogd, zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om zo spoedig mogelijk alle door de minderjarige verstrekte gegevens te verwijderen en om u te garanderen dat deze gegevens niet aan derden worden meegedeeld of door ons worden gebruikt (voor direct marketingdoeleinden of anderszins). Het is belangrijk dat u ons onmiddellijk informeert wanneer u kennis heeft gekregen dat een minderjarige via onze website persoonsgegevens heeft verstrekt (zonder toestemming van één van de ouders of van de voogd). U kunt met ons contact nemen door gebruik te maken van één van de kanalen zoals vermeld bij het begin van dit beleidsdocument. Wij moedigen alle ouders en voogden aan om hun kinderen te leren hun persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier aan te wenden als ze deze website bezoeken. Wij verzamelen niet intentioneel (via onze website of anderszins) informatie die betrekking heeft op of afkomstig is van een minderjarige, behalve als wij daarvoor de toestemming hebben gekregen van één van de ouders of van de voogd van de minderjarige. Als ons ter kennis wordt gebracht dat een bezoeker van onze website een minderjarige is, die deze website gebruikt zonder toestemming van één van de ouders of van de voogd, zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om zo spoedig mogelijk alle door de minderjarige verstrekte gegevens te verwijderen en om u te garanderen dat deze gegevens niet aan derden worden meegedeeld of door ons worden gebruikt (voor direct marketingdoeleinden of anderszins). Het is belangrijk dat u ons onmiddellijk informeert wanneer u kennis heeft gekregen dat een minderjarige via onze website persoonsgegevens heeft verstrekt (zonder toestemming van één van de ouders of van de voogd). U kunt met ons contact nemen door gebruik te maken van één van de kanalen zoals vermeld bij het begin van dit beleidsdocument.

Aan wie delen wij uw persoonsgegevens mee?

Introspect verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door u verstrekte adres informatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Persoonsgegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden. Introspect deelt  uw persoonsgegevens  indien u via bank een betaling met Ideal doet (betaalsite van Ideal Mollie) Verder zullen de vervoersdiensten, mijnwebwinkel.nl, (van waaruit de webwinkel bestaat) en Google Analytics, die meten hoe u de website gebruikt en hoe u ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Wij kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om u informatie mee te delen over onze producten, promotionele acties, speciale aanbiedingen en andere inlichtingen over onze producten of diensten die u volgens ons kunnen interesseren.

Wij kunnen u dergelijke informatie meedelen per:

 • e-mail;
 • telefoon SMS en/of een andere vorm van elektronische berichten (bijvoorbeeld, MMS, beeldberichten, videoberichten, instant berichten en berichten van een volgende generatie);
 • post.

De website van Introspect gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. 
Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Hoe worden de gegevens bewaart ?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig. De Persoonsgegevens worden niet langer bewaart ‘tot zes maanden na de laatste aankoop’. Ordergegevens is er nog een hele tijd nodig voor de Belastingaangifte. Deze worden : 'tot 7 jaar na het plaatsen van de order' bewaart.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zult u beschikken over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 • het recht op inzage in en op het vragen van informatie over uw persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
 • het recht op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om kopij van uw persoonsgegevens op te vragen als om de overdracht van uw gegevens te vragen aan een derde;
 • het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken; en
 • het recht om bezwaar te maken tegen profilering.
 • het recht op inzage in en op het vragen van informatie over uw persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
 • het recht op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, welke in geval van direct marketing kosteloos en zonder opgave van motivering kan gebeuren.

Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op.

Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Wij mogen deze termijn verlengen met twee bijkomende maanden indien de complexiteit en de omvang van de verzoeken zulks vereisen. De uitoefening van uw rechten is gratis, behoudens indien deze onredelijk zouden zijn, in welk geval wij een billijke vergoeding mogen vragen.

Wij vragen u om ons te helpen ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens die wij bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Indien u denkt dat bepaalde persoonsgegevens die wij bezitten onjuist of onvolledig zijn, nodigen wij u uit om u tot ons te richten op de hierboven vermelde wijze. Wij zullen uw persoonsgegevens dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk verbeteren of aanpassen of verwijderen en dit ten laatste binnen de maand na de aanvraag.

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit zal in de meeste gevallen de Nederlandse Privacy commissie zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

Postadres:

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Hoe garanderen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. Om niet toegelaten toegang, aanwending, wijziging, vernietiging of verspreiding te voorkomen, hebben wij redelijke fysieke, elektronische en administratieve procedures vastgelegd om de gegevens die wij via deze website verzamelen te beschermen en te beveiligen. Op deze manier willen wij elke niet toegelaten of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens en onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens voorkomen. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij niet garanderen dat uw gegevens helemaal veilig zijn. Van zodra wij op de hoogte zijn van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens zullen hiervan onverwijld melding doen bij de toezichthoudende autoriteit en de betrokkene. Wij zullen daarbij melding doen van de aard, de omvang en de omstandigheden van de inbreuk, de verwachte gevolgen, de voorgestelde maatregelen en de contactgegevens voor verdere opvolging.

Links

Deze website kan links bevatten naar andere websites en andere websites kunnen links bevatten naar deze website. Ofschoon wij ons uiterste best doen om erop toe te zien dat de links op onze website uitsluitend leiden naar websites die onze beveiligings- en vertrouwelijkheidsnormen delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens die u via andere websites heeft verstrekt nadat u deze website heeft verlaten. Wees heel voorzichtig en raadpleeg de privacyverklaring die op de betreffende website van toepassing is.

Massage praktijk en Webwinkel Introspect

Aagje Dekenstraat 3

6836 RL Arnhem

Tel: 026 3232089

reiki@reiki-praktijk-introspect.nl

www.reiki-praktijk-introspect.nl

info@webwinkel-introspect.nl

www.webwinkel-introspect.nl

 

Aanbieding

3/4 knie enkelrol € 32,95 € 19,00

Gastenboek

 • 25-05-2018 - Hi Wim

  Heb gelijk de cupping therapie al in de praktijk...  lees meer
 • 20-04-2018 - Beste Dhr Zewald

  Bedankt voor de duidelijke uitleg van de hotstone...  lees meer
 • 27-01-2018 - Hoi Wim

  Ik ben zeer tevreden, met de door bij jouw...  lees meer
Plaats een bericht
© 2007 - 2018 Massage Webwinkel Introspect | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.